Przywileje służb mundurowych – na co mogą liczyć mundurowi w Polsce?

Policja, Straż Pożarna, Siły Zbrojne RP czy Straż Leśna – to tylko niektóre z istniejących w Polsce służb mundurowych. Są to grupy zawodowe, które przez prawo traktowane są w sposób szczególny. Osoby, decydujące się na pracę w Policji, wojsku czy innych służbach, liczyć mogą na szczególne względy. Przywileje służb mundurowych mają być zachętą dla potencjalnych pracowników i pewnym rodzajem rekompensaty za ryzyko, związane z wykonywaniem pracy.

Najważniejsze przywileje służb mundurowych

Zależnie od rodzaju służby, jej pracownicy cieszą się różnymi przywilejami. Zazwyczaj dotyczą one prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę – np. policjant może zakończyć służbę już po 25 latach pracy (a do niedawna jeszcze tylko po 15) – czy też dodatkowych uposażeń, czyli m.in. tzw. „trzynastek”. Ale tych dodatków może być znacznie więcej: za opiekę nad psem (Policja), gratyfikacje urlopowe dla rodziny, dodatki za stopień służbowy, dodatki funkcyjne – i nie tylko.

Do ważniejszych przywilejów „mundurówki” zaliczyć należy także zwrot kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania, dodatki mieszkaniowe, świadczenia socjalne czy zniżki komunikacyjne.

Czy przywileje motywują do pracy?

Coraz częściej specjaliści krytykują istnienie tak licznych przywilejów dla wybranych grup zawodowych. Coraz częściej też przywileje te zostają ograniczane. Mimo to, jak pokazują dane, chętnych do pracy w „mundurówce” nie brakuje. Mimo ryzyka wpisanego w zawód, zainteresowanych zadowala perspektywa licznych dodatków, wcześniejszej emerytury i bezpieczeństwa socjalnego.

2 Odpowiedzi do “Przywileje służb mundurowych – na co mogą liczyć mundurowi w Polsce?”

  1. Mariola

    Ciekawe informacje. Mój bratanek pracuje w Policji i bardzo sobie służbę chwali. Ale na emeryturę od razu przechodzić nie zamierza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *