Podział majątku po rozwodzie

Często pojawia się pytanie, czy orzeczenie przez sąd wyłącznej winy jednego z małżonków w postępowaniu o rozwód może mieć wpływ na podział majątku.  Co do zasady, nie powinno to mieć większego znaczenia, a także oddziaływać na postępowanie o podział majątku wspólnego  byłych małżonków. W większości spraw będzie to zachowane. Wyjątkowych sytuacjach, gdy w postępowaniu o rozwód jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, sąd zajmujący się sprawą podział majątku ustala nierówne udziały w majątku wspólnym. Za przykład tego rodzaju orzeczeniu można wskazać powód rozpadu małżeństwa  nawiązujący do bezmyślnego trwonienie wspólnego majątku małżonków bez wiedzy drugiego z nich.

Podział majątku wspólnego

Kwestia winy w rozwodzie może mieć pośrednie znaczenie dla sprawy o podział majątku wspólnego tylko, gdy uda się ustalić nierówność udziałów w majątku wspólnym. Wyrok zaoczny sąd może wydać, gdy druga strona nie zajmie żadnego stanowiska w sprawie i nie stawi się na wyznaczonym przez sąd terminie rozprawy. W tym wypadku podział majątku wspólnego może również być nierówny.

2 Odpowiedzi do “Podział majątku po rozwodzie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *