Druk SD-Z2 – kiedy rozliczyć się z darowizny?

Spadek i darowizna to z jednej strony duży zastrzyk gotówki lub środków materialnych, jednakże z drugiej strony może narazić spadkobiercę na ogromne problemy w przypadku, kiedy to nie dopełni wszystkich formalności prawnych związanych z rozliczeniem się.

Kto powinien złożyć druk?

Jeśli chodzi o formularz SD Z2 to obowiązek jego złożenia celem uniknięcia odprowadzenia podatku od spadku lub darowizny ciąży na członkach najbliższej rodziny. Są to małżonek, członkowie rodziny wstępni i zstępni a także pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Jednakże samo złożenie tego druku nie zwalnia automatycznie z podatku. Należy dodatkowo zgłosić nabycie własności w przeciągu 6 miesięcy od dnia powstania zobowiązania podatkowego, a także w przypadku darowizny udokumentować fakt nabycia środków pieniężnych przekraczających kwotę wolną od podatku, czyli 9637 zł.

Zwolnienie z podatku mimo braku zgłoszenia

Istnieją w prawodawstwie i powszechnej praktyce także przypadki, które to mimo braku złożenia dokumentów są zwolnione z podatku od spadku i darowizn. Chodzi tutaj między innymi o sytuacje, w której to obdarowany lub spadkobierca należy do grupy zerowej.

Ponadto nie podlega obowiązkowi złożenia SD-Z2 również osoba obdarowana lub spadkobierca, który to w przeciągu 5 lat poprzedzających rok nabycia praw do danej własności nie otrzymał lub odziedziczył od jednej osoby dóbr lub środków pieniężnych o łącznej wartości przekraczającej 9637 zł. Wtedy zwolnienie należy się z urzędu i nie wymaga składania dokumentów.

2 Odpowiedzi do “Druk SD-Z2 – kiedy rozliczyć się z darowizny?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *