Zatrudnienie na stałe

Zatrudnienie na stałe

Niewątpliwie jedną z najbardziej pożądanych form zatrudnienia w zakładach pracy są umowy na czas nieokreślony. Dają one pracownikowi poczucie stabilności, a także przywileje poza murami miejsca pracy, takie jak przychylniejsze decyzje banków udzielających kredyty.

W Polsce spotyka się jednak niewielu pracodawców, którzy udzielają swoim pracownikom umów na czas nieokreślony. Są to zazwyczaj duże zakłady, zatrudniające wiele osób. Jakie korzyści płyną dla pracowników z tej formy zatrudnienia?

Nie tylko urlop

Umowa o pracę na czas nieokreślony to niewątpliwie najbardziej pożądana forma zatrudnienia. Wynika to między innymi z szeregu korzyści, jakie płyną z zawarcia tej umowy. Pracownikowi, który podpisał umowę na czas nieokreślony przysługuje prawo do urlopu w zależności od jego stażu pracy. Jest to do 20 dni w przypadku pracy poniżej 10 lat, a następnie 26 dni w przypadku pracy powyżej tego czasu. Ponad to pracownik jest w pełni ubezpieczony- od podstawowego wynagrodzenia odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, chorobowe oraz wypadkowe.

Kwestia wypowiedzenia umowy

W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony trudne jest także zwolnienie pracownika. Oprócz podania konkretnej przyczyny, na mocy której ustąpi stosunek pracy, obowiązują także okresy na wypowiedzenie umowy. Jeśli zatrudnienie trwało powyżej 3 lat pracownikowi przysługują 3 miesiące wypowiedzenia. Następnie kolejno- od 6 miesięcy do 3 lat jeden miesiąc wypowiedzenia, a poniżej 6 miesięcy dwa tygodnie wypowiedzenia.

2 Odpowiedzi do “Zatrudnienie na stałe”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *