Kiedy pracodawca wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu

W każdym momencie naszego zatrudnienia możemy ubiegać się o wydanie dokumentu jakim jest zaświadczenie o zatrudnieniu. Jest to dokument opieczętowany przez zakład pracy i zawierający podstawowe informacje na temat stosunku pracy. Kiedy pracodawca go wystawia?

Podstawa do odmowy wydania zaświadczenia

Prawodawstwo nie precyzuje ilości wydawanych zaświadczeń, więc ilościowo nie obejmuje go absolutnie żadna norma prawna. Kwestia odmowy wydania jednak jest już ściśle uregulowana. Zgodnie z orzecznictwem sądów i przepisami, nie ma żadnych podstaw prawnych i pozaprawnych do wydania takiego dokumentu. Na każde żądanie pracownika taki dokument musi zostać mu doręczony.

W jakim celu wydaje się takowy dokument?

Można go wydać zarówno skierowany do konkretnego organu, na dostarczonym druku, jak i na druku firmowym. Pracownik co do zasady podaje powód, dla którego pobiera zaświadczenie o zatrudnieniu po to, by pracodawca mógł umieścić w nim stosowne informacje. Najpopularniejsze są dwa zastosowania tego dokumentu. Pierwszym z nich jest ustalenie rodzaju zatrudnienia, jego trwania i zarobków pracownika w celu pozyskania kredytu. W takim przypadku wydaje się ów dokument dla banku lub instytucji finansującej. Kolejnym natomiast jest ubieganie się o różnego rodzaju zasiłki i zapomogi urzędowe. Chociażby do programu 500 plus jako podstawa do ustalenia prawa do pobierania tego świadczenia na pierwsze dziecko lub do odrzucenia wniosku. Na takim zaświadczeniu nie można poświadczyć nieprawdy pod rygorem odpowiedzialności osoby podpisującej się pod nim.

2 Odpowiedzi do “Kiedy pracodawca wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.