Umowa o zakazie konkurencji – co warto wiedzieć?

Umowa o zakazie konkurencji – ważna klauzula, którą warto znać i rozumieć! 

Klauzula o zakazie konkurencji znana także popularnie jako umowa o zakazie konkurencji jest ważna dla działalności biznesowej, nie zawsze zresztą wyłącznie komercyjnej, w firmach lub innych instytucjach chroniących autorstwo i rynkowe lub społeczne funkcjonowanie własnych praktyk, doświadczeń, rozwiązań i procedur, które nazywane są informacjami know-how organizacji. Zakaz konkurencji oznacza w takich przypadkach prawną gwarancję, iż pracownik pracujący na rzecz danej organizacji lub kończący z nią współpracę, nie przejmie wrogo wiedzy wytworzonej podczas współpracy lub zatrudnienia.

Kodeks Pracy a umowa o zakazie konkurencji – prawna ochrona interesów pracodawcy 

Umowa o zakazie konkurencji chroni interesy pracodawcy zabezpieczając go przed niepożądanymi działaniami pracowników, obecnych i byłych. Zakaz konkurencji to zobowiązanie pracownika, że nie będzie podejmował pracy, ale także i innych zachowań, na przykład doradztwa nieformalnego na rzecz podmiotów stanowiących dla pracodawcy konkurencję. Polski Kodeks Pracy umożliwia właśnie w tym celu zawarcie stosownej umowy o zakazie konkurencji, równoległej do umowy o pracę.

Czym jest działalność konkurencyjna – określają to definicje stron zawierających umowę o zakazie konkurencji 

Zarówno pojęcie działalności konkurencyjnej, jak i jego zakres określane są każdorazowo przez strony umowy, czyli pracownika i pracodawcę. Najważniejszym doprecyzowaniem, z punktu widzenia interesu pracodawcy, jest wypunktowanie w umowie o zakazie konkurencji zakresu jej obowiązywania. Radcy prawni sugerują, posiłkując się również wyrokami Sądu Najwyższego, że zakaz konkurencji zawarty w umowie musi być jednoznaczny, precyzyjny i określony w stosunku do zbioru usług, produktów i innych elementów działalności rynkowej obecnego lub byłego pracownika. Należy w zakazie konkurencji wskazać wprost, co jest niedopuszczalne dla obu stron, tak by nie tylko pracodawca chronił swoje interesy, ale i pracownik zachował, należną mu swobodę nawiązywania stosunku pracy. 

Zakaz konkurencji to także kwestia odszkodowań przysługujących pracownikowi i pracodawcy 

Umowa o zakazie konkurencji literą prawa zawartą w polskim Kodeksie Pracy (Art. 1012 § 3 K.P.) precyzuje, że pracownikowi objętemu zakazem konkurencji należy się odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem zatrudnienia. W przypadku pracodawcy szkody wyrządzone przez pracownika za sprawą naruszenia zakazu konkurencji są każdorazowo szacowane indywidualnie, na miarę strat poniesionych przez pracodawcę. Czas obowiązywania umowy o zakazie konkurencji jest równy czasowi trwania stosunku pracy, może być oczywiście krótszy, jeśli tak właśnie dookreśliły go obie strony podpisujące umowę.

Umowa o zakazie konkurencji – musi być zawarta na piśmie!

Choć wydaje się to niemalże oczywiste, warto przypomnieć, że umowa o zakazie konkurencji musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. W tym przypadku nie obowiązują więc żadne obietnice ustne, gwarancje wyrażone bez ich spisania, słowem: tylko pisemny zakaz konkurencji ma swą moc prawną. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *