Postępowanie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku – podstawowe informacje

Postępowanie spadkowe należy do nieprzyjemnych obowiązków, jest jednak koniecznością. Zatrudnienie dobrego, doświadczonego adwokata pomoże Ci przejść przez ten proces bez stresu – nieważne, czy w grę wchodzi testament czy ustawowe dziedziczenie spadku, adwokat Gdańsk zadba o szybkie i bezproblemowe przejście procedury spadkowej

Dziedziczenie spadku – wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym zasadą jest dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, czyli do wysokości długów pozostałych po zmarłym. Jeśli długi spadkowe przewyższą aktywa, nie ma obowiązku ich uregulowania. Inaczej wygląda sprawa w sytuacji, gdy spadek zostanie przyjęty wprost – wówczas spadkobierca w pełni odpowiada również za długi wchodzące w skład spadku, nawet, jeśli o nich nie wiedział.

Trzeba pamiętać, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wymaga spisania aktywów i pasywów pozostałych po zmarłym, co może okazać się kłopotliwe. A także niepotrzebne – jeśli z góry wiemy, że długi spadkowe przewyższą wartość aktywów. W takiej sytuacji znacznie lepszym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku. Adwokat, którego specjalizacją jest prawo spadkowe Poznań, pomoże Ci dokonać najlepszego wyboru w tej niełatwej materii.

Jak przyjąć lub odrzucić spadek?

Spadkobierca może wybrać spośród dwóch form przyjęcia bądź odrzucenia spadku – w postępowaniu sądowym lub w drodze umowy zawartej u notariusza. Postępowanie sądowe jest metodą tańszą i wcale nie skomplikowaną. Adwokat Poznań pomoże sporządzić wniosek o przyjęcie spadku lub jego odrzucenie, a także zajmie się wszystkimi formalnościami, włącznie z reprezentacją podczas procesu. Skorzystanie z usług adwokata pozwala zminimalizować stres związany ze śmiercią bliskiej osoby, a także daje pewność, że niezbędne pisma zostaną sporządzone w sposób prawidłowy.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Ustawa nie nakłada na spadkobiercę obowiązku uzyskania decyzji o nabyciu spadku. Nie ma też żadnego terminu, który by ograniczał możliwość wszczęcia postępowania. Również bez orzeczenia sądu czy też porozumienia zawartego przed notariuszem spadkobierca może korzystać z przedmiotów wchodzących w skład spadku. Jednakże trzeba pamiętać, że orzeczenie jest konieczne w sytuacji, jeśli spadkobiercy zależy na szybkim zbyciu elementów spadku. Bez sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia nie ma też możliwości uzyskania wpisu w księdze wieczystej.

Właściwość sądu

W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku właściwy jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania spadkodawcy – nie jest istotne miejsce zameldowania. Jeśli wniosek zostanie skierowany do niewłaściwego sądu rejonowego, zostanie on przekazany sądowi właściwemu – bez konieczności poprawiania wniosku. Należy pamiętać, aby podać adresy wszystkich znanych wnioskodawcy spadkobierców. Sąd wezwie na rozprawę wszystkie osoby które mogą dziedziczyć spadek, zarówno z mocy ustawy, jak i na podstawie testamentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.