Alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie

Alimenty dla małżonka nawet przy rozwodzie bez orzekania o winie

Wielu osobom może się wydawać, że kwestia alimentacyjna związana jest wyłącznie z koniecznością łożenia na utrzymanie dzieci. Jak się okazuje – nie tylko, bowiem rozwód również może dostarczyć powodów, dla których rozpatrywana będzie sprawa alimentów na rzecz jednego z byłych małżonków. Co ciekawe, sądowe przyznanie alimentów niekoniecznie wiąże się z wyłącznie sytuacją, kiedy do rozwodu dochodzi z tzw. orzeczeniem o winie, czyli następuje wskazanie winnego rozpadu małżeńskiej więzi. W przypadku, gdy małżonkowie zgodnie wnoszą o nie rozstrzyganie kwestii winy albo oboje partnerów uznanych zostało za winnych rozpadu – również może powstać obowiązek alimentacyjny. Warto więc przyjrzeć się wszystkim okolicznościom, w jakich może dojść do ustanowienia alimentów na rzecz jednego z małżonków.

W momencie, kiedy doszło do rozwodu bez orzekania o winie, a także gdy leży ona po obu stronach związku małżeńskiego, a więc żaden z partnerów nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu wspólnego pożycia – alimenty mogą zostać zasądzone, gdy jeden z byłych małżonków znajdzie się w tzw. niedostatku. Mowa tutaj o sytuacji życiowej będącej następstwem wyroku rozwodowego, gdy jeden ze współmałżonków nie posiada środków na utrzymanie bądź posiadane zasoby i możliwości nie zaspokajają w pełni jego usprawiedliwionych potrzeb. Istotny jest w tym wypadku warunek, iż drugi małżonek posiada możliwości i/lub majątek na pokrycie potencjalnych alimentów.

Alimenty jako rekompensata pogorszonego statusu materialnego po rozwodzie

Całkowicie inaczej wygląda kwestia alimentacyjna, kiedy rozwód został orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków. W takiej sytuacji podnoszenie i weryfikowanie powstania niedostatku nie ma tu zastosowania. Do zasądzenia alimentów wystarczy bowiem istotne pogorszenie się statusu materialnego współmałżonka – niewinnego rozpadu pożycia. W przypadku takiego wariantu ubiegania się o alimenty, małżonek zobowiązany (winny), nie tylko będzie miał obowiązek wyrównania stopy życiowej poszkodowanego rozwodem partnera do minimalnego poziomu, ale nawet do zapewnienia mu bardziej dostatniego i komfortowego życia.

Więcej na temat rozwodów i alimentów przeczytasz na stronie kancelarii: https://dm-adwokaci.pl/alimenty-po-rozwodzie-na-rzecz-malzonka/

O czym jeszcze trzeba wiedzieć?

Warto pamiętać, że przyznanie alimentów nigdy nie odbywa się z tzw. urzędu, czyli sąd nie inicjuje sam procedury zmierzającej do ustalenia ewentualnego obowiązku w tym obszarze. Każdorazowo odbywa się to na wniosek strony (małżonka poszkodowanego). Ani same alimenty, ani też ich wysokość, nie są ustanawiane na zawsze. Jeśli zmienią się okoliczności i podstawy zasądzenia alimentów, to ponownie na wniosek małżonka zobowiązanego lub poszkodowanego, sąd może zmienić pierwotne orzeczenie normujące tą sprawę. Może dojść również do sytuacji, gdy osoba na rzecz której zasądzone zostały alimenty, wstępuje w nowy związek małżeński – wówczas obowiązek alimentacyjny automatycznie wygasa. Jeżeli małżonek płacący alimenty nie był jedyną winną stroną rozpadu małżeństwa, zasądzone świadczenie może wygasnąć po upływie 5 lat, chyba, że sąd uzna inaczej. Nie dotyczy to jednak osoby obarczonej orzeczeniem winy przy sprawie rozwodowej, na której obowiązek alimentacyjny może ciążyć nawet do końca życia, jeśli nie zajdą przesłanki do jego uchylenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *