Mobbing w pracy – jakie kroki podjąć?

Mobbing w pracy – jakie kroki podjąć?

Mobbing to niestety dość popularne zjawisko w dzisiejszych czasach. Jest to nic innego, jak długotrwałe nękanie pracownika, aby go ośmieszyć lub poniżyć. Do zachowań, które są typowe dla mobbingu, należy m.in. wyzywanie, obrażanie, groźby, upokarzanie, a także np. izolowanie pracownika, zlecanie mu nadmiernej ilości obowiązków itd. Bardzo często miejsce ma także lekceważenie oraz molestowanie seksualne. W przypadku wystąpienia takich sytuacji z pewnością warto podjąć odpowiednie kroki i od razu wszystko zgłosić. 

 Czym jest mobbing?

Adwokat prawo pracy Wrocław bardzo często spotyka się ze sprawami dotyczącymi mobbingu. Zgodnie z Kodeksem Pracy jest to działanie, które dotyczy pracownika lub jest skierowane przeciwko niemu i polega na uporczywym nękaniu lub zastraszaniu. Skutkuje ono obniżoną samooceną, zaniżoną oceną przydatności do pracy, a także ośmieszeniem i poniżeniem pracownika, a także wyizolowaniem go z zespołu i postawieniem w niekorzystnej sytuacji. 

Można wyróżnić różne rodzaje mobbingu w pracy. Mobbing pionowy to sytuacja, która ma miejsce, kiedy mobbingowany i tzw. mobber znajdują się na różnych płaszczyznach w hierarchii np. na linii pracodawca – pracownik. Z kolei mobbing poziomy ma miejsce, kiedy obie strony mobbingu są na równym poziomie, na linii: pracownik – pracownik. 

Do obowiązków pracodawcy należy przeciwdziałanie mobbingowi i to on ponosi za niego pełną odpowiedzialność. 

Jak rozpoznać mobbing?

Adwokat prawa pracy zaznacza, że nie można lekceważyć nawet najmniejszych przesłanek dotyczących możliwości wystąpienia mobbingu w pracy. Do najczęstszych objawów należy:

  • niemożność określenia konkretnych przyczyn danego zachowania, 
  • powtarzalność zachowań i występowanie ich przez długi czas, 
  • niższa samoocena pracownika i objawy fizyczne takiego stanu. 

O mobbingu można mówić, kiedy pracownik jest nazywany np. idiotą, lub pod jego adresem padają inne, obraźliwe sformułowania, czy złośliwe uwagi. Innym przykładem jest ciągłe wytykanie nawet najmniejszych błędów oraz wydawanie poleceń, które nie maja związku z pracą. Niedopuszczalne jest także grożenie wyrzucaniem z pracy, czy izolowanie pracownika poprzez utrudnianie mu dostępu do podstawowych informacji, czy przenoszenie go w miejsce odosobnione, nie przystosowane do pracy. Przejawem mobbingu jest także molestowanie seksualne, które nie musi mieć jedynie postaci dotyku, ale może mieć tez formę niewybrednych żartów itd. 

Co zrobić, kiedy mobbing w pracy ma miejsce?

Pracownik, który stał się ofiarą mobbingu ma prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Szukając pomocy z zakresu działań mobbingowych, należy zwrócić się do inspektora pracy lub do prawnika. Ponadto działają także różne instytucje antymobbingowe, niosące pomoc ofiarą. Wiele osób wstydzi się, że znalazło się w takiej ciężkiej sytuacji. Jednak wstydzić powinien się prześladowca. Warto podjąć odpowiednie działania i walczyć o polepszenie komfortu swojej pracy i jak najlepsze warunki. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.