Wypadek w pracy – poznaj podstawowe terminy i regulacje

Skojarzenie z terminem wypadek przy pracy przywołuje na myśl wydarzenie, będące niezwiązanym ze zdrowiem pracownika zajściem podczas wykonywania obowiązków służbowych, skutkujące pogorszeniem się zdrowia lub śmiercią. Wypadek w pracy to zdarzenie, które w dokładny sposób zostało określone w przepisach prawa, pozwalając uregulować sytuację osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia oraz osób, które są za nie odpowiedzialne. Wypadek w pracy jest bowiem wydarzeniem, które powstaje z konkretnej przyczyny. Jeśli nastąpił w wyniku zaniedbania wymogów BHP lub ludzkiego błędu, zaniedbania muszą zostać naprawione, a osoba winna zdarzeniu pociągnięta do odpowiedzialności.

Wypadek w pracy – podstawa prawna przepisów, regulujących zdarzenia

Podstawą prawną regulacji, dotyczących wypadków w pracy jest Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o Ubezpieczeniu Społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm). Przepis ten precyzyjnie określa definicję wypadku w pracy, według której jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Dokument określa dokładnie, iż wydarzenie klasyfikowane jest jako wypadek w pracy, jeżeli nastąpiło:

  • podczas wykonywania przez pracownika zwykłych czynności na stanowisku pracy,
  • podczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy na terenie zakładu pracy, nawet bez jego zalecenia,
  • podczas pozostawania w dyspozycji pracodawcy w drodze do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.

Podstawowa terminologia, używana przy określeniu wypadku w pracy

Żeby mówić o wypadku w pracy, bardzo ważne są elementy, określające zdarzenie. Wypadek w pracy może być określony, jako wypadek śmiertelny, klasyfikowany w przypadku zgonu w wyniku wypadku natychmiast lub do sześciu miesięcy od zdarzenia. Wypadek w pracy ciężki jest zdarzeniem, powodującym ciężki uszczerbek na zdrowiu, trwałe kalectwo lub zaistnienie niezdolności do wykonywania pracy zawodowej. Wypadek zbiorowy ma miejsce, gdy w wyniku tego samego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby.  

Warunki, określone przy klasyfikowaniu wypadków przy pracy

Podstawowym warunkiem, określającym wypadek w pracy jest nagłość przyczyny wystąpienia. Nagłe zaistnienie przesłanki jest niezbędne, aby według BHP zdarzenie określić jako wypadek podczas pracy. Aby określić zdarzenie wypadkiem w pracy, należy określić przyczynę zewnętrzną zdarzenia. Jeśli powodem wypadku była przyczyna wewnętrzna (np. choroba pracownika), efekty wypadku nie są objęte odszkodowaniem z tytułu wypadku w pracy. W takich sytuacjach może sprawdzić się asekuracja. Ubezpieczenie na życie lub od zdarzeń losowych jest wtedy zasadne. Aby mówić o wypadku w pracy, należy określić uraz. Powstanie uszkodzeń ciała w wyniku zdarzenia. Jeśli uraz nie powstał, mówimy o zdarzeniu wypadkowym bezurazowym.

Wypadek w pracy, a związek z pracą

Może zdarzyć się sytuacja, w której pracownik podczas wykonywania zajęć służbowych w czasie pracy lub  wykonuje czynności, niezwiązane ze swoim stanowiskiem, obowiązkami i działaniem na rzecz pracodawcy. Jeśli wykonuje on czynności, niezwiązane z pracą i w wyniku tych działań zaistnieje wypadek, pracodawca nie zostanie uznany winnym powstania zdarzenia. 

Aby zapobiec tego typu zdarzeniom pracodawca powinien prawidłowo zabezpieczyć pracownika sprawdź możliwości na stronie https://asekuracje.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *