Prawo spadkowe – czy można odrzucić spadek?

Prawo spadkowe – czy można odrzucić spadek?

Większości z nas spadek kojarzy się z czymś dobrym i szybkim zyskiem. Choć brzmi to dość bezceremonialnie w obliczu śmierci, to takie są fakty i nie ma co im zaprzeczać.
Spadek zazwyczaj dla jego odbiorcy rzeczywiście jest sporą korzyścią. Czy odrzucenie spadku jest możliwe?

Testament a dziedziczenie ustawowe

W polskim prawie spadkowym można dziedziczyć na dwa sposoby. Pierwszym z nim jest spisanie testamentu. Z reguły spisują go osoby bardzo majętne lub takie, które są ciężko chore i wiedzą, że nie pozostanie im już dużo życia. Testament sporządzony przed śmiercią pozwala spadkodawcy według własnego uznania rozporządzić jego majątkiem.
W przypadku gdy testament nie został spisany przez zmarłego, to zgodnie z prawem nastąpi dziedziczenie ustawowe. Oznacza to, że w pierwszej kolejności dziedziczą najbliżsi tj. dzieci oraz współmałżonek zmarłego. Jeżeli nie pozostawił po sobie ani dzieci, ani małżonka to prawo dziedziczenia przechodzi na rodzeństwo i rodziców zmarłego. W następnej kolejności można wskazać dzieci rodzeństwa lub dziadkowie martwego. Ewentualnie spadek przechodzi na dalszą rodzinę.

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Na początku warto zaznaczyć, że stwierdzenie nabycia spadku nie jest jednoznaczne z jego otrzymaniem. Sąd lub notariusz informuje osoby, które uwzględnił testament zmarłego lub dziedziczą zgodnie z ustawą o tym, że mają prawo do spadku. Nie oznacza to jednak, że w tym samym czasie spadkobiercy otrzymają odziedziczone dobra.
Chociaż stwierdzenie nabycia spadku nie jest do końca regulowane przez prawo spadkowe, to dla spadkobiercy jest ono koniecznością. Jeżeli nie nastąpi oficjalne stwierdzenie nabycia spadku, to nie będzie on miał możliwości zarządzania majątkiem, który odziedziczył. Nie będzie mógł sprzedać nieruchomości, czy pojazdu lub oczekiwać spłacenia długów od wierzyciela zmarłego.
Stwierdzenie nabycia spadku z reguły nie następuje przed upływem sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wszyscy spadkobiercy zdecydowali się na odrzucenie spadku lub jego przyjęcie.

Kiedy można odrzucić spadek?

Czasami wraz z dobrami materialnymi i niematerialnymi spadkobierca otrzymuje również zobowiązania finansowe zmarłego. Jeżeli wysokość długów znacząco przewyższa wartość majątku, to spadkobierca może zdecydować się na odrzucenie spadku. Warto mieć jednak na uwadze, że w takim wypadku nie odziedziczy zadłużenia, ale też korzyści majątkowych.
Alternatywą dla spadkobiercy może się okazać przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca przyjmuje majątek zmarłego i jego długi. Zobowiązania będzie jednak spłacać tylko do wysokości wartości nabytych dóbr.

Czy w sprawach spadkowych konieczne jest udanie się do Adwokata?

Nie mając pojęcia o sprawach spadkowych, warto podjąć odpowiednie kroki. Adwokat nie tylko udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania, ale też pomoże sprawdzić, czy spadkodawca nie pozostawił po sobie zobowiązań finansowych. Porady prawne, które wyłoży, pozwolą spadkobiercy uzyskać pewność czy przyjąć spadek a może zdecydować się na jego odrzucenie.
W przypadku drugiej opcji adwokat przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty i znacznie ułatwi przeprowadzenie całej procedury.

Więcej na stronie Adwokatów https://dm-adwokaci.pl/przyjecie-spadku-z-dobrodziejstwem-inwentarza-co-to-znaczy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *